The ekg2 Book

Leszek Krupinski

Sebastian Szary

Adam Kuczyński

Piotr Kupisiewicz


Spis treści

1. Podręcznik użytkownika ekg2
Wstęp
Źródła
Instalacja
Tworzenie sesji
Obsługiwane sieci IM
Połączenie z serwerem
Zmiana stanu
Lista użytkowników
Zarządzanie użytkownikami
Pasek kontaktów
2. Pluginy
Plugin: autoresponder
Zmienne
Plugin: gg
Polecenia
Zmienne
Zmienne sesyjne
Zmienne sesyjne
Plugin: ioctld
Polecenia
Plugin: irc
Polecenia
Zmienne sesyjne
Zmienne sesyjne
Plugin: jabber
Polecenia
Zmienne sesyjne
Zmienne sesyjne
Plugin: logs
Zmienne
Plugin: logsoracle
Polecenia
Zmienne
Plugin: logsqlite
Wstęp
Sposób użycia
Struktura bazy danych
Polecenia
Zmienne
Plugin: mail
Zmienne
Plugin: ncurses
Zmienne
Plugin: python
Interfejs od strony interpretera
Obsługa poleceń i sygnałów
Przykładowy skrypt
Plugin: rc
Zmienne
Plugin: readline
Zmienne
Plugin: sim
Polecenia
Zmienne
Plugin: sms
Polecenia
Zmienne
Plugin: xmsg
Zmienne
Zmienne sesyjne
Zmienne sesyjne
Plugin: xosd
Polecenia
Zmienne
3. Podręcznik developera ekg2
Rozwijanie kodu ekg2
Wskazówki dla programistów
API
Formaty plików
Format listy kontaktów ekg2
Format konfiguracji ekg2
Format emotikon
Format kolejki wiadomości
Format pliku konfiguracji sesji ekg2
Debugowanie
Tworzenie tematów graficznych
Stworzenie nowego tematu
Formatki
Dopełnianie do szerokości
Końcówki zależne od płci
Znaki zachęty
Użytkownicy spoza listy kontaktów
Prompty readline
Marginesy
Tworzenie pluginów
Struktura plugin_t
Obsługa zdarzeń
Wywoływanie poleceń ekg2
Wyświetlanie danych
4. Często Zadawane Pytania
Instalacja
Użytkowanie

Spis tabel

3.1. Kolory w tematach graficznych
3.2. Dopełnianie do szerokości
3.3. Znaki zachęty

Spis przykładów

2.1. Przykłady ustawień zmiennej logsqlite:path
3.1. Użycie formatu %|
3.2. Przykład użycia marginesów